Skip to main content
Değer Mühendisliği

Değer Mühendisliği

Değer Mühendisliği

İyileşme, statükoyu sorgulamakla başlar. Maliyetleri düşürme ve kaliteyi arttırma olanaklarının araştırılması, bizim için çok önemlidir. Bu noktada birimler arası bir uzmanlar grubu, her taslağı kontrol eder ve bunu yaparak sürecin sonraki adımlarında hayata geçirdiğimiz iyileştirme imkanlarını tanımlar. Böylece tasarımda, yapımda, malzeme seçiminde vs. yapılan minimal değişiklikler lojistiği ve kurulumu da etkileyen kayda değer etkilere yol açabilir. Değer mühendisliği, talep edilmeden ve ücretsiz olarak verdiğimiz bir hizmettir.

War diese Seite hilfreich für Sie?
(8 yorumlar , Ø 4.87)